စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာနရှိ ဒုတိယဦးစီးမှူးများအား ဦးစီးမှူးရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ပေးရေးအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာနရှိ သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့်ပြည့်မီသည့် ဒုတိယဦးစီးမှူးများအား ဦးစီးမှူးရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ခန့်ထားရေးအတွက် အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေ စာမေးပွဲကို ၉-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့နှင့် ၁၀-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့များတွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)၊ အစည်း အဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဒုတိယဦးစီးမှူး (၁၁) ဦး ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခဲ့ပါသည်။ စာမေးပွဲ ကျင်းပနေစဉ်အတွင်း ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် လာရောကြည့်ရှုစစ်ဆေး၍ စာမေးပွဲ ခန်းမ ကြီးကြပ်သူများအား လိုအပ်သည်များ လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပြီး စာမေးပွဲဖြေဆိုသူဝန်ထမ်းများ အား အားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်