စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) တွင် (၁/၂၀၂၃) ကြိမ်မြောက် ဝန်ထမ်းများ၏ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်) ၏ (၁/၂၀၂၃) ကြိမ်မြောက် ဝန်ထမ်းများ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲအခမ်းအနားကို ၁၆-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ရုံးအမှတ် (၃၄) စုပေါင်းခန်းမ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တက်ရောက်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယဝန်ကြီးတို့၏ လမ်းညွှန်မှာကြားချက်များကို ဝန်ထမ်းများအား ထပ်ဆင့်လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသည့် ဝန်ထမ်း များမှ ဌာနအကျိုးပြု ဆန္ဒပြုတင်ပြမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ တာဝန်ရှိသူများမှ တင်ပြချက်များအား ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်

 

တက်ရောက်လာသည့်ဝန်ထမ်းများမှ ဆန္ဒပြုဆွေးနွေးတင်ပြစဉ်

 

တက်ရောက်လာသည့်ဝန်ထမ်းများမှ ဆန္ဒပြုဆွေးနွေးတင်ပြစဉ်

 

ဆန္ဒပြုတင်ပြချက်များအပေါ် သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲများမှ ပြန်လည်ဆွေးနွေးစဉ်

 

ဆန္ဒပြုတင်ပြချက်များအပေါ် သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲများမှ ပြန်လည်ဆွေးနွေးစဉ်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားစဉ်