စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးများ၏ (၄)လပတ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

၁၁-၁၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီအချိန်တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီး ဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ရုံးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးများ၏ (၄) လပတ်လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)မှ သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲ တာဝန်ခံများ၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးတို့မှ တာဝန်ခံများ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်

အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဦးခင်မောင်ထွန်းမှ ဆွေးနွေးတင်ပြစဉ်

ပင်စင်လုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဦးထွန်းထွန်းစန်းမှ ဆွေးနွေးတင်ပြစဉ်

စာရင်းအင်းနှင့် ကွန်ပျူတာဌာနခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒေါ်သန္တာစိုးမှ ဆွေးနွေးတင်ပြစဉ်

မူဝါဒ၊ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဦးဇော်လင်းမှ ဆွေးနွေးတင်ပြစဉ်

ပင်စင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဌာနခွဲမှ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဦးမိုးကြည်မှ ဆွေးနွေးတင်ပြစဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးများမှ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် တက်ရောက်စဉ်