ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံးသို့ ပင်စင်စားအချက်အလက်များ Web Portal အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းနိုင်ရေးပြုစုခြင်း ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေအား သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်က ၂၃-၂-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံးသို့ သွားရောက်ကာ ပင်စင်စားအချက်အလက်များအား Web Portal အတွင်း သို့ ထည့်သွင်းနိုင်ရေးပြုစုခြင်း ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေအား သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံကာ ပင်စင်စားဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား Web Portal သို့ ထည့်သွင်းနိုင်ရေးအတွက် ပင်စင်စားအချက်အလက်(၄၁)တိုင်စာရင်းများ စနစ်တကျပြုစုရာတွင် လိုက်နာရမည့်လုပ်ငန်းစဥ်များနှင့် သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင်း ပြီးစီးရန် ဝန်ထမ်းများအား လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။

 ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ဝန်ထမ်းများအား လမ်းညွှန်မှာကြားစဉ်

 ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ဝန်ထမ်းများအား လမ်းညွှန်မှာကြားစဉ်

 ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က Web Portal ထည့်သွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်