ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၌ ပင်စင်စနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဘာသာရပ် ပို့ချခြင်း

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်မှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၌ ဖွင့်လှစ်ပို့ချသည့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယအကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၁) နှင့် အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁၂) တို့တွင် “ပင်စင်စနစ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု” ဘာသာရပ်ကို ၆-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်ဆွေးနွေးပို့ချခဲ့ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ပင်စင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဘာသာရပ်အား ဆွေးနွေးပို့ချစဉ်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ပင်စင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဘာသာရပ်အား ဆွေးနွေးပို့ချစဉ်

 

သင်တန်းသားတစ်ဦးမှ ဆွေးနွေးစဉ်