ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရုံးလုပ်ငန်းများ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း

        ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းဇော်ဝင်းမှ မေလ (၂၀) ရက်မှ မေလ (၂၃)ရက်နေ့အတွင်း မကွေးတိုင်း ၊ မန္တလေးတိုင်းနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းရှိ တိုင်းဒေသကြီး ပင်စင်ရုံးများသို့ လုပ်ငန်းများ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။