ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာနှင့် စိစစ်ရေးမှူး-၄ ရာထူးနေရာများအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြော်ငြာခြင်း