ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာနှင့် စိစစ်ရေးမှူး-၄ ရာထူးနေရာများအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်နေ့ရက်နှင့် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးမည့်နေ့ရက် အသိပေးကြေညာခြင်း