ပင်စင်ဥပဒေသုံးသပ်ပြင်ဆင်ရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့၏ (၂/၂၀၂၃) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

ပင်စင်ဥပဒေသုံးသပ် ပြင်ဆင်ရေး အထောက်အကူပြုအဖွဲ့၏ ၂/၂၀၂၃ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၂၆-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့ ၊ ၁၄:၀၀ နာရီတွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာန ၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ ပင်စင်ဥပဒေသုံးသပ် ပြင်ဆင်ရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့် နှင့် ပင်စင်ဥပဒေ သုံးသပ်ပြင်ဆင်ရေး အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး၊ ပင်စင်ဥပဒေ သုံးသပ်ပြင်ဆင်ရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဉီးမိုးကြည်က ပင်စင်ဥပဒေ သုံးသပ်ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့၏ ၁/၂၀၂၃ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေနှင့် ဌာနခွဲများမှ ပင်စင်အမျိုးအစားအလိုက်ပြင်ဆင်သင့်သည့် အချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ပင်စင်အမျိုးအစားအလိုက် ပြင်ဆင်သင့်သည့် အချက်အလက်များ ရှာဖွေပြုစုတင်ပြရေးအဖွဲ့မှ ပင်စင်အမျိုးအစားအလိုက် ပြင်ဆင်သင့်သည့် အချက် အလက်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြကြပါသည်။ အဆိုပါ ရှင်လင်းချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်သည့် အထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဝင်များက ပြင်ဆင်သင့်သည့်ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့် ပတ်သက်၍ ဝိုင်းဝန်းအကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အကြံပြုဆွေးနွေးချက်များအပေါ် ဥက္ကဋ္ဌက သုံးသပ်ဆွေးနွေး ၍ နိဂုံးချုပ်အမှာစကား ပြောကြားပြီးနောက် ၁၆:၀၀ နာရီတွင် အစည်းအဝေးရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဥက္ကဋ္ဌမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်

ဥက္ကဋ္ဌမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်

အတွင်းရေးမှူးမှ ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်

ပင်စင်အချက်အလက်ရှာဖွေပြုစုတင်ပြရေးအဖွဲ့ဝင်(၁)ဦးမှ ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်

ပင်စင်အချက်အလက်ရှာဖွေပြုစုတင်ပြရေးအဖွဲ့ဝင်(၁)ဦးမှ ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်

အဖွဲ့ဝင်(၁)ဦးမှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးစဉ်

အဖွဲ့ဝင်(၁)ဦးမှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးစဉ်

အဖွဲ့ဝင်(၁)ဦးမှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးစဉ်

အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်စဉ်