ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင်း စိစစ်ရေးမှူး-၃ မှ ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးသို့ အမှုထမ်းရာထူးတိုးစာမေးပွဲကျင်းပခြင်း

ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင်း စိစစ်ရေးမှူး-၃ မှ ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးသို့ အမှုထမ်းရာထူးတိုး စာမေးပွဲအား သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီသော အမှုထမ်း (၄၆) ဦးဖြင့် ၁၅-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် သာသာရပ်ဆိုင်ရာစာမေးပွဲ၊ ရုံးလုပ်ငန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ စာမေးပွဲနှင့် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ၁၆-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အင်္ဂလိပ်စာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်းကိုလည်းကောင်း ရုံးအမှတ် (၃၄)၊ စုပေါင်း အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့် ဦးဆောင်သော စာမေးပွဲကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များက စာမေးပွဲဖြေဆိုရာတွင် မသမာမှုများ မရှိစေရန် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။