ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အမှုထမ်းရာထူးနေရာများ ခန့်ထားနိုင်ရန် ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပခြင်း

ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာ နှင့် စိစစ်ရေးမှူး-၄ ရာထူးနေရာများ အတွက် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များ ခန့်ထားနိုင်ရန်  စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၄)၊ စုပေါင်းခန်းမ၌ ၂၂-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့နှင့် ၂၃-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့များတွင် ရေးဖြေစာမေးပွဲအား ကျင်းပခဲ့ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မှ  စာမေးပွဲဖြေဆိုနေမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သည်များ လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။