ပင်စင်ဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တို့ ပူးပေါင်း၍ တိုးမြှင့်ပင်စင် ခွင့်ပြုမိန့်များ လုံခြုံမှုရှိစေရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

ပင်စင်ဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တို့ ပူးပေါင်း၍ တိုးမြှင့်ပင်စင် ခွင့်ပြုမိန့်များ လုံခြုံမှုရှိစေရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များ စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်း အဝေးကို စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၄) အလယ်ထပ် အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ၂၂-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ (၁၄:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းနိုင်ဦး ဦးဆောင်သောအဖွဲ့တို့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။