ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် ပင်စင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဘာသာရပ်ပို့ချခြင်း

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်သည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)တွင် ဖွင့်လှစ်သော အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၅) သို့ ၁၂-၉-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် “ပင်စင်စနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဘာသာရပ်” အား သွားရောက်ပို့ချခဲ့ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ဆွေးနွေးပို့ချစဉ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ဆွေးနွေးပို့ချစဉ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ဆွေးနွေးပို့ချစဉ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က ဆွေးနွေးပို့ချစဉ်