ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်မှူးများအတွက် TOT သင်တန်းကို ၁၄-၁-၂၀၂၀ မှ ၁၅-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်မှ ပို့ချခဲ့ပါသည်။