ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ လစ်လပ်လျက်ရှိသော အမှုထမ်း (၁၄) နေရာအတွက် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကျင်းပခြင်း

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ လစ်လပ်လျက်ရှိသော အမှုထမ်း (၁၄) နေရာအတွက် အရည်အချင်း စစ်စာမေးပွဲ ကျင်းပခြင်းအား ၂၂-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမနှင့် ရုံးအမှတ် (၃၄)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ (အပေါ်ထပ်) တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဖြေဆိုသူများအား Online စနစ်ဖြင့် ဖြေဆိုခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုနေမှုအား ညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ် ဦးရဲညွန့်နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းဇော်ဝင်းမှ လိုက်လံကြည့်ရှု စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သည်များ လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်

 

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်

 

စာမေးပွဲကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်

 

စာမေးပွဲဖြေဆိုနေမှုမှတ်တမ်း