ပင်စင်ဦးစီးဌာန ရုံးချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်ဉီးစီးမှူးများ ၃ လပတ် (၁/၂၀၂၀) လုပ်ငန်းညှိအစည်းအဝေးကို ၁၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ရုံးအမှတ် ၃၄၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင် ဦးဆောင်၍ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။