ပြည်တွင်း၌ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းများ တက်ရောက်ခြင်းအတွက် ကတိခံဝန်ချုပ်ချုပ်ဆိုရန်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

၂၃-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသည့် (၁၁/၂၀၂၀-၂၀၂၁)ကြိမ်မြောက်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေး၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် ပြည်တွင်း၌ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းများ တက်ရောက်ခြင်းအတွက် ကတိခံဝန်ချုပ်ချုပ်ဆိုရန်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒအစည်းအဝေးအား ၃၀-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့ (ကြာသပတေးနေ့)၊ နံနက်(၁၀)နာရီတွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဦးရဲညွန့်မှ ဦးဆောင်ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာန/လုပ်ငန်း အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၁၇)ခု တက်ရောက်ကာ ပြည်တွင်း၌ ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းများတက်ရောက်ခြင်း အတွက် ကတိခံဝန်ချုပ်ချုပ်ဆိုရန်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာအား အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းခဲ့ပါသည်။