ရုံးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးရုံးများ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ရုံးချုပ်(နေပြည်တော်)၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဦးစီးရုံး (၁၈)ရုံးများကြား လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအား (၂၈-၉-၂၀၂၁)ရက်နေ့ (အင်္ဂါနေ့) တွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ရုံးချုပ်(နေပြည်တော်)မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဦးရဲညွန့်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြား၍ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးများမှ မိမိတို့ ဦးစီးရုံးများတွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အခက်အခဲ များနှင့် လိုအပ်ချက်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ လိုအပ်သည်များ ဖြည့်စွက်လမ်းညွှန် မှာကြားခဲ့ပါသည်။