ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း

ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးအား ရှင်းလင်း တင်ပြခြင်းကို ၅-၁၂-၂၀၂၃ရက်နေ့၊ ၈-၁၂-၂၀၂၃ရက်နေ့နှင့် ၁၉-၁၂-၂၀၂၃ရက်နေ့များတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၆) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်နှင့် ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ရှင်းလင်းတင်ပြပွဲတွင် ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပင်စင်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်က ဥပဒေကြမ်းဆိုင်ရာ စိစစ်တွေ့ရှိချက်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးက ဥပဒေမူကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပုဒ်မတစ်ခုချင်းအလိုက် ရှင်းလင်း တင်ပြခြင်းနှင့် ဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ဥပဒေမူကြမ်းစိစစ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ဥပဒေမူကြမ်းအပေါ် တွေ့ရှိ ချက်များအား သဘောထားမှတ်ချက်ပေးပို့လာသည့် ပုဒ်မများကို အကျယ်တဝင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါ သည်။  ထို့နောက် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာကြသော တာဝန်ရှိသူများက ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း နှင့် အကြံပြုမှတ်ချက်ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။  

ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ဒုတိယဝန်ကြီးအား ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်

ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ဒုတိယဝန်ကြီးအား ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်

ပင်စင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဌာနခွဲ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးက ဥပဒေမူကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပုဒ်မတစ်ခုချင်းအလိုက် ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်

 

အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးက ဥပဒေမူကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးတင်ပြစဉ်

ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးအား  ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပစဉ်