ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ( ၂/၂၀၂၄ ) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း

“ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့”၏ (၂/၂၀၂၄) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးအား စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၄)၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် နံနက်(၁၀:၀၀)နာရီ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ စနစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်နှင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသည့် သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ စုံညီစွာတက်ရောက်ကြသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာ၌ ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ထမ်း နောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ ဥပဒေကြမ်း ပြန်လည်စိစစ်ရေးနှင့် နည်းဥပဒေရေးဆွဲရေးဆပ်ကော်မတီ၏ (၁/၂၀၂၄)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် ဆပ်ကော်မတီဝင်များ ဆွေးနွေးခဲ့သည့် သဘောထားမှတ် ချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များအား ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌထံ ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမပြုမီ ဌာနတွင်းလုပ်ငန်းအဖွဲ့အနေဖြင့် ဥပဒေကြမ်းပါ ဆက်စပ်ပုဒ်မ တစ်ခုချင်းအလိုက် သုံးသပ်ဆွေးနွေးရန်အတွက် အစည်းအဝေးခေါ်ယူရခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ရှေ့ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည့် Timeframe ပါ လုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသွားကြရန် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ပင်စင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဌာနခွဲ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမိုးကြည်က ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ ဥပဒေကြမ်း ပြန်လည်စိစစ်ရေးနှင့် နည်းဥပဒေရေးဆွဲရေးဆပ်ကော်မတီ၏ (၁/၂၀၂၄) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးတွင် ဆပ်ကော်မတီဝင်များက ဆွေးနွေးခဲ့သည့် သဘောထားမှတ်ချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များအား သက် ဆိုင်ရာ ပုဒ်မတစ်ခုချင်းအလိုက် အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြရာ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များမှ လိုအပ်သည်များ အကြံပြုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအကြံပြုဆွေးနွေးချက်များအပေါ် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌက သုံးသပ်ဆွေးနွေး၍ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်

ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ အတွင်းရေးမှူး၊ ပင်စင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဌာနခွဲ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမိုးကြည်က ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်

ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၊ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှ ဆွေးနွေးတင်ပြစဉ်

ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ (၂/၂၀၂၄) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်

ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်က နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားစဉ်