အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအသိပညာပေးဆိုင်ရာ ပိုစတာ၊ ဗီဒီယိုနှင့် စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေးဖိတ်ခေါ်ခြင်း