အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန် တင်ဒါကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သော ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် ကုမ္ပဏီ (၃)ခု၏ အဆိုပြုလွှာ ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးမှု ရလဒ်အား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း အစည်းအဝေးအား ၁၇-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၃:၃၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ်(၃၄)၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ တင်ဒါကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်း ဦးဆောင်သော တင်ဒါကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် တင်ဒါကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊  ပင်စင်ဦးစီး ဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်မှ ကုမ္ပဏီ (၃) ခု၏ အဆိုပြုလွှာများ ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးမှုရလဒ်များ ကို ရှင်းလင်းတင်ပြကာ တက်ရောက်လာသော တင်ဒါကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များမှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါ သည်။ တင်ဒါကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌမှ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လမ်းညွှန် မှာကြားကာ အစည်းအဝေးကို နေ့လယ် (၁၄:၃၀) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

တင်ဒါကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားစဉ်

တင်ဒါကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားစဉ်

တင်ဒါကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးမှ စစ်ဆေးမှုရလဒ်အား ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်

တင်ဒါကော်မတီ အတွင်းရေးမှူးမှ စစ်ဆေးမှုရလဒ်အား ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်

တင်ဒါကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဒေါ်စီစီပြုံးမှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးစဉ်

တင်ဒါကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးဇော်နိုင်မှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးစဉ်

တင်ဒါကော်မတီ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးမှ ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်