၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် Internet Line များ ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် National Consultant (၁) ဉီးခေါ်ယူခြင်းဆောင်ရွက်ရန် တင်ဒါခေါ်ယူနိုင်ရေး အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး