ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရုံးလုပ်ငန်းများ စစ်ဆေးခြင်း

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်စီစီပြုံးမှ မေလ (၂၉) ရက်မှ ဇွန်လ (၁)ရက်နေ့အတွင်း ပဲခူးတိုင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းရှိ တိုင်းဒေသကြီး ပင်စင်ရုံးများသို့ လုပ်ငန်းများ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။