“ပင်စင်စားအရေး အကျိုးမျှော်တွေး စေတနာဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေး၊ ဝန်ထမ်းနောင်ရေးစိတ်အေးဖို့ ရန်ပုံငွေစနစ်(CPF) ကို ထူထောင်စို့”