ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်နှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ထုတ်ယူရမည့်နေ့ရက် အသိပေးကြေညာချက်

Deputy Staff Notice-ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ကျင်းပမည့်နေ့ရက်နှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ထုတ်ယူရမည့်နေ့ရက် အသိပေးကြေညာချက်

ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်နှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ထုတ်ယူရမည့်နေ့ရက် အသိပေးကြေညာချက်

၁။      စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာများ ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် ၂၁-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်း စာတွင် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။ ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသည့် အရည်အချင်းကိုက်ညီသူများသည် အရည် အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲအား အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်-

          (က)    ဖြေဆိုရမည့်နေ့ရက်             –       ၁၈-၇-၂၀၂၀ (စနေနေ့)

          ( ခ)    ဖြေဆိုရမည့်အချိန်               –        နံနက် (၀၉:၀၀) နာရီမှ (၁၁:၀၀) နာရီထိ

                                                                    (မြန်မာစာ+အထွေထွေဗဟုသုတ)

                                                                    နေ့လယ် (၁:၀၀) နာရီမှ (၃:၀၀) နာရီထိ

                                                                    (အင်္ဂလိပ်စာ)

( ဂ)    ဖြေဆိုရမည့်နေရာ                 –               ခုံအမှတ် (၀၀၀၁) မှ (၀၇၀၀) ထိ

                                                                    အ.ထ.က (၁၄)၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။

                                                                    ခုံအမှတ် (၀၇၀၁) မှ (၁၁၉၄) ထိ

                                                                    အ.လ.က (၃) (အ.ထ.က-ခွဲ)၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊

                                                                    နေပြည်တော်။

(ဃ)    ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား              –                ၁၆-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၇-၇-၂၀၂၀ ရက်နေ့ထိ

ထုတ်ယူရမည့်နေ့ရက်နှင့်နေရာ       (ရုံးချိန်အတွင်း)၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၄)၊ နေပြည်တော်တွင် ထုတ်ပေးပါမည်။ ကျန်ရှိနေသည့် ကဒ်ပြားများအား ၁၈-၇-၂၀၂၀ နံနက် (၇:၀၀) မှစ၍ သက်ဆိုင်ရာ ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းအဝင်ဝတွင် ထုတ်ပေးပါမည်။

၂။       စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား လာရောက်ထုတ်ယူပါက မှတ်ပုံတင် (မူရင်း)၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်လက်မှတ် (မူရင်း) နှင့် ဘွဲ့လက်မှတ် (မူရင်း) တို့အား တစ်ပါတည်း ယူဆောင်လာရန်နှင့် ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားထုတ်ယူခြင်းနှင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခြင်းတို့အတွက် နေပြည်တော်သို့ လာရောက်ချိန်တွင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Coronavirus Disease COVID-19 ရောဂါ ထိန်းချုပ်၊ ကာကွယ်ရေး ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ လာရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ( ရပ်ကွက် / ကျေးရွာတွင် အမှန်တကယ်နေထိုင်ကြောင်း ထောက်ခံချက်နှင့် ကျန်းမာကြောင်းထောက်ခံချက် တစ်ပါတည်း ယူဆောင်လာရမည်။)

၃။      အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းနှင့် ခုံအမှတ်များအား www.mopfi.gov.mm နှင့် www.pension.gov.mm တို့တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲရေး ဌာနခွဲ၏ ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၁၀၄၁၈၊၀၆၇-၃၄၁၀၄၁၉ ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

 ပင်စင်ဦးစီးဌာန

ပင်စင်ဉီးစီးဌာနတွင် (၁၆.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၁၉.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းများ၏ ဝန်ထမ်းတစ်ဉီးချင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များတိုက်ဆိုင်စိစစ်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနပေါင်း ၂၀၀ ကျော်နှင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်

(၁၉.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ပင်စင်ဉီးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေ (Central Provident Fund – CPF) ၏ MIS(Management Information System) Software ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးအတွက် အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်

(၄.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) မှ ဥက္ကဌ Mr.Supratin နှင့် အိန္ဒိယသံရုံးအဖွဲ့မှ လက်ထောက်အကြီးအကဲဖြစ်သော Dr.Sumit တို့နှင့် Online Video Conferencing ဖြင့်ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

India နိုင်ငံ Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) မှ Chairman Mr.Supratin နဲ့ team..Indian Embassy မှ Deputy Chief Dr.Sumit တို့နှင့် Online Video conferencing 

” Learning experiences from the Neighbours”

စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပင်စင်ဉီးစီးဌာနရုံးအမှတ်(၃၄) အဝင်လမ်း ပင်မတံခါးပေါက်အနီးမှ ဝဲဘက်သို့ အရှည် ၄၉၀’၊ အကျယ် ၁၂’၊ ထု ၈” သံကူကွန်ကရစ် လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းအား (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အပြီးဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဉီးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေ (Central Provident Fund – CPF) ၏ (Management Information System – MIS) Software ဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

(၁၅.၅.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင်ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရံပုံငွေအကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် MIS Software Tendering ခေါ်ယူရေးအတွက် လိုအပ်သည့် Tender Bidding Document နဲ့တကွ Work Flow Process များတွင်လိုအပ်မည့် Module များအား ပြင်ပပညာရှင် Working Group Member များနဲ့ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။