ပြည်တွင်း၌ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းများ တက်ရောက်ခြင်းအတွက် ကတိခံဝန်ချုပ်ချုပ်ဆိုရန်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မူဝါဒအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

၂၃-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ (၁၁/၂၀၂၀-၂၀၂၁) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး၏ လမ်းညွှန်ချက်ဖြင့် “ပြည်တွင်း၌ ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်းများတက်ရောက်ခြင်းအတွက် ကတိခံဝန်ချုပ်ချုပ်ဆိုရန် ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသော မူဝါဒအစည်း အဝေး” ကို ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်မှ ဦးဆောင်၍ ၃၀-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် ရုံးအမှတ်(၃၄)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်နှင့် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာန/ လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း (၁၇)ခု ၏ တက်ရောက်လာသူများမှ ပြည်တွင်း၌ဖွင့်လှစ်သော သင်တန်း များတက်ရောက်ခြင်းအတွက် ကတိခံဝန်ချုပ်ချုပ်ဆိုရန် ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်းသော မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာများ အား အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ရုံးချုပ်နှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးရုံးများ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ရုံးချုပ်(နေပြည်တော်)နှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ဦးစီးရုံးများ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၈-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀)နာရီတွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းဇော်ဝင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်မှ ဝန်ကြီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များ ပြောကြားပါခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စု နယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးများမှလည်း ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းစဉ်အခြေအနေ များ၊ အခက်အခဲများနှင့် လိုအပ်ချက်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ် နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ လိုအပ်သည်များ ဖြည့်စွက်လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ရုံးလုပ်ငန်းများ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း

        ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းဇော်ဝင်းမှ မေလ (၂၀) ရက်မှ မေလ (၂၃)ရက်နေ့အတွင်း မကွေးတိုင်း ၊ မန္တလေးတိုင်းနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းရှိ တိုင်းဒေသကြီး ပင်စင်ရုံးများသို့ လုပ်ငန်းများ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။