မိသားစုပင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များ၊ ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ရန်အချက်များအပေါ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ လက်ရှိပင်စင်စနစ်အား ပိုမိုအားကောင်းခိုင်မာစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပင်စင်အမျိုးအစားများအနက်မှ မိသားစုပင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များ၊ ခံစားခွင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ရန်အချက်များအပေါ် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးအား (၁၄-၁၀-၂၀၂၂) ရက်နေ့၊ (၁၈-၁၀-၂၀၂၂) ရက်နေ့ နှင့် (၂၅-၁၀-၂၀၂၂) ရက်နေ့တို့တွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းဇော်ဝင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် ဦးစီးအရာရှိများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြား၍ စာရင်းအင်းနှင့် ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ မိသားစုပင်စင်ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ထား ရှိမှု အခြေအနေအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူများမှ မိသားစုပင်စင်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ရမည့်အချက်များအပေါ်တွင် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း၊ အကြံပြုချက်ပေးခြင်း များ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်

 

အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်

 

စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ မိသားစုပင်စင်ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအား ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်

 

အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ဆွေးနွေးပြောကြားစဉ်

 

ပင်စင်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ဆွေးနွေးပြောကြားစဉ်

 

စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ဆွေးနွေးပြောကြားစဉ်

 

စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ၊ ဒုတိယဦးစီးမှူးမှ ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်

 

စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ၊ ဒုတိယဦးစီးမှူးမှ ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ရုံးချုပ်နှင့် ပြည်‌ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးများ၏ (၄) လပတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းမှုအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

၅-၉-၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ နေ့လယ် ၁း၀၀ နာရီအချိန်တွင် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၄)၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ပင်စင်ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)နှင့် ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးများ၏ (၄) လပတ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြား‌ရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းဇော်ဝင်း၊ ရုံးချုပ်ရှိ ဌာနခွဲတာဝန်ခံများ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့်ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး၊ ပဲခူးတိုင်းရုံးခွဲ(ပြည်မြို့)၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံး၊ မကွေး တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှူးရုံးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ဦးစီးမှူးရုံးတို့မှ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်တာဝန်ခံများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ကျန်တိုင်း‌ဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဦးစီးမှူးရုံးများမှ တာဝန်ခံများသည် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်

 

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ဆွေးနွေးပြောကြားစဉ်

 

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ဆွေးနွေးပြောကြားစဉ်

 

Online ဖြင့် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သည့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးများမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ ဆွေးနွေးတင်ပြစဉ်

 

အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသည့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးများမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ ဆွေးနွေးတင်ပြစဉ်

 

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) သို့ “ပင်စင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဘာသာရပ်” ဆွေးနွေးပို့ချခြင်းနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံးသို့ ရုံးလုပ်ငန်းများ သွားရောက်စစ်ဆေးခြင်း

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်မှ (၁၇-၈-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် ပြင်ဦးလွင်မြို့ရှိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) ၌ ဖွင့်လှစ်ပို့ချလျက်ရှိသည့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယအကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၀) တွင် “ပင်စင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဘာသာရပ်” အား သွားရောက်ဆွေးနွေးပို့ချခဲ့ပါသည်။

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်မှ (၁၈-၈-၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံးသို့ ရုံးလုပ်ငန်းများ သွားရောက်စစ်ဆေး၍ ဝန်ထမ်းများ နှင့်တွေ့ဆုံ၍ ပင်စင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ရုံးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် လမ်းညွှန် မှာကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး) သို့ သွားရောက်၍ သက်ဆိုင်ရာဘဏ်မန်နေဂျာများနှင့် တွေ့ဆုံကာ ပင်စင်ထုတ်ပေးမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ပင်စင်စားတို့၏ အခက်အခဲများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ သည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ “ပင်စင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဘာသာရပ်” အား ဆွေးနွေးပို့ချစဉ်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ “ပင်စင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဘာသာရပ်” အား ဆွေးနွေးပို့ချစဉ်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံးရှိ ဝန်ထမ်းများအား တွေ့ဆုံကာ လမ်းညွှန်မှာကြားစဉ်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပင်စင်ဦးစီးမှူးရုံးရှိ ဝန်ထမ်းများအား တွေ့ဆုံကာ လမ်းညွှန်မှာကြားစဉ်

 

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး) သို့သွားရောက်၍ ပင်စင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းစဉ်

 

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး) သို့သွားရောက်၍ ပင်စင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းစဉ်

 

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး) သို့သွားရောက်၍ ပင်စင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းစဉ်

ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၁၃-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်များအ‌ပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

၅-၈-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၄)၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၁၃-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သော ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်များအ‌ပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင် ရေးအတွက် အစည်းအဝေးအား ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်က ဦးဆောင်၍ ကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းဇော်ဝင်း၊ ဌာနခွဲတာဝန်ခံညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူးများက တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်က အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားပြီး  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းဇော်ဝင်းက ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ ထူထောင်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများ၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပင်စင်စနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဌာနခွဲ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမိုးကြည် က ၁၃-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်များအ‌ပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဌာနခွဲအသီးသီးမှ ၎င်းတို့ဆောင်ရွက်မည့် အခြေ အနေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြချက်များအား စုစည်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အစည်း အဝေး တက်ရောက်လာကြသူများက ဝိုင်းဝန်းအကြံပြုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါအချက် များအပေါ် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က သုံးသပ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

          ဆက်လက်၍ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်က နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားပြီး အစည်း အဝေးအား နေ့လယ် (၁၂:၂၅)နာရီတွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်

 

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ဆွေးနွေးစဉ်

 

ပင်စင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဌာနခွဲ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ဆွေးနွေးစဉ်

 

မူဝါဒ ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းစိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ဆွေးနွေးစဉ်

 

ပင်စင်လုပ်ငန်းဌာနခွဲ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ဆွေးနွေးစဉ်

 

အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနခွဲ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ဆွေးနွေးစဉ်

 

စာရင်းအင်းနှင့်ကွန်ပျူတာဌာနခွဲ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ဆွေးနွေးစဉ်

 

အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်စဉ်

 

ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ ထူထောင်ရေး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အခြေ အနေများနှင့် ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ စီမံခန့်ခွဲရေး ဘုတ်အဖွဲ့ရုံး တည်ဆောက်ရန် မြေပြုပြင် ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

၁၃-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၆)၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေထူထောင်ရေး အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်မှု အခြေ အနေများနှင့် ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ စီမံခန့်ခွဲရေးဘုတ်အဖွဲ့ရုံး တည်ဆောက်ရန် မြေပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးအား စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်မှ ဦးဆောင်၍ ကျင်းပဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသည်။အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေအကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ ဥက္ကဋ္ဌ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဒေါက်တာဝါဝါမောင်၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းထိုက်၊ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်စီစီပြုံး၊ ငွေချေးသက်သေ ခံလက်မှတ်လုပ်ငန်း ကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကြည်ဇင်ထွန်း၊  ပင်စင်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းဇော်ဝင်းတို့ တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါသည်။

အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး  ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းက ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ ထူထောင်ဆောင်ရွက်မှု အခြေ အနေနှင့်ပတ်သက်၍ တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရဲညွန့်က ဝန်ထမ်း နောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေ ထူထောင်ရသည့် နောက်ခံအကြောင်းအရင်း၊ ဝန်ထမ်းနောင်ရေး ဗဟိုရန်ပုံငွေ ဥပဒေကြမ်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မည့်ပုံစံ၊ လက်ရှိဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေ၊ ရှေ့ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည့် အခြေအနေတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာကြသူများက ဝိုင်းဝန်းအကြံပြုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။  

ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်က နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားပြီး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး အား ညနေ (၁၆:၀၀)နာရီတွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်

 

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်

 

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးမှ ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေအား ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်

 

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေအား ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်

 

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေအား ရှင်းလင်းတင်ပြစဉ်

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ လစ်လပ်လျက်ရှိသော အမှုထမ်း (၁၄) နေရာအတွက် အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲကျင်းပခြင်း

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၏ လစ်လပ်လျက်ရှိသော အမှုထမ်း (၁၄) နေရာအတွက် အရည်အချင်း စစ်စာမေးပွဲ ကျင်းပခြင်းအား ၂၂-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမနှင့် ရုံးအမှတ် (၃၄)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ (အပေါ်ထပ်) တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဖြေဆိုသူများအား Online စနစ်ဖြင့် ဖြေဆိုခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုနေမှုအား ညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ် ဦးရဲညွန့်နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမင်းဇော်ဝင်းမှ လိုက်လံကြည့်ရှု စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သည်များ လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်။

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်

 

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်

 

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်

 

စာမေးပွဲကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်

 

စာမေးပွဲဖြေဆိုနေမှုမှတ်တမ်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပင်စင်လစာငွေများနှင့်ဆုငွေများစာရင်း၏ ဘဏ်ရှင်းတမ်း(Bank Statement) နှင့် နေ့အလိုက် ပင်စင်လစာထုတ်ပေးမှုစာရင်း ( Bank Scroll ) များ မှန်ကန်မှု ရှိစေရေးအတွက် ပင်စင်ဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာ့စီးပွား‌ရေးဘဏ်တို့ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ပင်စင်လစာငွေများနှင့် ဆုငွေများစာရင်း၏ ဘဏ်ရှင်းတမ်း ( Bank Statement ) နှင့် နေ့အလိုက် ပင်စင်လစာထုတ်ပေးမှုစာရင်း ( Bank Scroll ) များ မှန်ကန်မှု ရှိစေရေး အတွက် ပင်စင်ဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာ့စီးပွား‌ရေးဘဏ်တို့ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၇ – ၇ -၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ နေ့လယ် ( ၁၄ : ၀၀ ) နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် ( ၃၄ )၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး နှင့် အဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပင်စင်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် မြန်မာ့ စီးပွားရေးဘဏ် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး တို့မှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြား၍ ဌာနခွဲတာဝန်ခံများမှ COVID–19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေများနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲမှုအခြေအနေများကြောင့် ဆက်သွယ်ရန်ခက်ခဲသည့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲများမှ ပင်စင်လစာနှင့်ဆုငွေများ အသုံးစရိတ်စာရင်း အတွက် နေ့အလိုက် ပင်စင်လစာထုတ်ယူမှုစာရင်း ( Bank Scroll ) နှင့် လစဉ်ဘဏ်ရှင်းတမ်း ( Bank Statement ) များ၊ DL လက်ကျန်အတည်ပြုလွှာများ အချိန်မီရရှိနိုင်ရေးနှင့် ကိန်းဂဏန်းမှန်ကန်မှုရှိစေ ရေးတို့အတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချူပ်မှ နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားပြီး အစည်းအဝေးကို နေ့လယ် ( ၁၅:၃၀ ) နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြား‌ရေးမှူးချုပ်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြား‌ရေးမှူးချုပ်မှ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးတင်ပြစဉ်

ပင်စင်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြား‌ရေးမှူးမှ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးတင်ပြစဉ်

မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးတင်ပြစဉ်

အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်နေစဉ်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ  နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားစဉ်