ပင်စင်ဦးစီးဌာန ရုံးချုပ်၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်ဉီးစီးမှူးများ ၃ လပတ် (၁/၂၀၂၀) လုပ်ငန်းညှိအစည်းအဝေးကို ၁၄-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ရုံးအမှတ် ၃၄၊ ပင်စင်ဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဝါဝါမောင် ဦးဆောင်၍ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဦးစိုးဝင်း မှ ပင်စင်ဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများ တွေ့ဆုံအားပေး၊ ပင်စင်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး လမ်းညွှန်သြဝါဒခံယူ